Service- og vedlikeholdsarbeid


Service og vedlikehold

Vi utfører service- og vedlikeholdsoppdrag, og ingen jobb er for liten. Kan gi gode råd og tips på belysning, varme og generell installasjon.

  • God kompetanse på belysning, varme og generell installasjon.
  • Skifter/oppgraderer sikringsskap m/Jordfeilbryter.
  • Overspenningsvern beskytter elektronisk utstyr mot lynnedslag og overspenninger fra nettet.
  • Utfører EL-Kontroll som gir dere et sikkert hjem. (Anbefalt hvert 5. år)

Jeg er interressert i: